infobrief

Belangrijke data:

Vrijdag 2 nov.: studiedag groep 1 t/m 8, alle leerlingen vrij

Vrijdag 16 nov.: groep 1 t/m 4 vrij

Woensdag 21 nov.: schoen zetten groep 1 t/m 4 (avond)

Vrijdag 30 nov.: rapport mee gr. 3 t/m 8

 

Hulp bij 30e lampionoptocht op zondag 11-11-2018  

Geachte ouders/verzorgers,  

Om de, inmiddels al 30e lampionoptocht mogelijk te maken, hebben we nog steeds wat extra hulp nodig. We zoeken:

- 2 personen die willen helpen bij het regelen van het verkeer

- 1 persoon met een fiets (i.v.m. begeleiding optocht)

- 2 personen t.b.v. uitdelen aan het eind van de optocht

- 1 persoon die de bolderkar wil trekken

Wanneer u mee kunt helpen, graag aanmelden via ov@lavoorkpo.nl

 

Vriendelijke groet,

Oudervereniging Basisschool Lavoor

 

Speelleercentrum Lavoor/ naschools aanbod

In het kader van de vorming van een speelleercentrum, werken wij als school waar kan samen met externe organisaties. Zo werken we nauw samen met Kober die de tussen- en buitenschoolse opvang verzorgt maar ook met de peuterspeelzaal van Kober. Op locatie Heulberg bereiden de leidsters van de peuterspeelzaal samen met de kleuterleerkrachten thema's voor. We zijn in gesprek met Kober om te kijken waar we de samenwerking verder kunnen intensiveren. Voor de peuterspeelzaal en de b.s.o. staat een nieuwe inrichting op de planning. De visie achter deze nieuwe inrichting is dat kinderen zich al spelend kunnen ontwikkelen en dat de ontwikkeldoelen verwerkt zijn in de speelhoeken. Deze visie delen wij en werken wij ook als school in ons kleuteraanbod momenteel verder uit. 

De samenwerking met externe partners heeft als doel de doorgaande lijn in het aanbod voor onze kinderen te verbeteren. Zo is er ook een naschools aanbod waar u in de bijlagen van deze infobrief uitgebreider over geïnformeerd wordt. We starten nu met extra gymlessen op de dinsdagen. Na de kerstvakantie wordt het aanbod verder uitgebreid met de gebruikelijke typelessen voor groep 7 en 8 en in februari start 'Mad Science'. Over Mad Science ontvangt u na de kerstvakantie meer informatie. 

 

Studiedag Team Lavoor

Volgende week vrijdag zijn alle leerlingen vrij omdat er een studiedag is voor ons team. We starten de dag met verdieping op het 'Handelings gerichte werken'. Waar gaat het dan om? Twee keer per jaar krijgen alle leerlingen citotoetsen. Alle leerkrachten verwerken deze gegevens in een halfjaarlijks plan voor de groep. Leerlingen worden per vakgebied in verschillende niveaugroepen ingedeeld. Dit met als doel om beter aan te kunnen sluiten op het niveau van uw zoon/ dochter. 

Wij willen graag nog sterker worden in het analyseren van de toetsgegevens en het duiden daarvan. We kunnen dan nog scherper kijken naar wat uw kind nodig heeft. Deze cyclus herhaalt zich twee keer per jaar nadat de citotoetsen zijn afgenomen rond januari/ februari en in juni. 

Het tweede deel van de studiedag gaan de leerkrachten van HBG hier zelf verder mee aan de slag en krijgen de leerkrachten van locatie Heulberg de 2e training van drs. K.M. Ponte (psycholoog) over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Download bijlage