infobrief

Belangrijke data:

Dinsdag 6-11: Bijeenkomst voor HBG ouders (op locatie Heulberg, 19.30 u)

Zondag 11-11: Lampionnenoptocht

Maandag 12-11: Start 'Engelse week' op Lavoor

Dinsdag 13-11: Scholenmarkt op Norbertus-Gertrudis Mavo voor ouders gr 8 

Vrijdag 16-11: groep 1 t/m 4 vrij

Woensdag 21-11: Schoen zetten groep 1 t/m 4

Vrijdag 30-11: rapport mee groep 3 t/m 8 (alleen op Heulberg)

Woensdag 5-12: Sinterklaas op Lavoor

Donderdag 6-12: groep 1 t/m 4 vrij 

Donderdag 20-12: Continuerooster groep 1 t/m 8 i.v.m. kerstviering op school

Vrijdag 21-12: studiedag, alle leerlingen vrij

 

Uitnodiging

Beste jongens en meisjes, ouders en verzorgers,

Op zondag 2 december en op dinsdag 25 december (Kerstmis) worden binnen de Sint Norbertusparochie twee leuke en leerzame Peuterkleutervieringen georganiseerd.

Deze vieringen zijn in het bijzonder gericht op kinderen van ongeveer 1 tot en met 7 jaar (groep 3/4), maar ook hun broertjes, zusjes, ouders/verzorgers, opa’s en oma’s zijn van harte welkom. 

Het thema van de viering op 2 december is het Bijbelverhaal “Het verloren muntje”. Op 25 december zal een sfeervol Kerstverhaal centraal staan.  De vieringen zullen plaatsvinden in de (huiskapel van de) Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 21 in Roosendaal. Ook in 2019 zal hier op iedere eerste zondag van de maand een Peuterkleuterviering worden georganiseerd. De viering op 2 december begint om 11.00 uur, op 25 december om 15.00 uur.

Naast onze Peuterkleutervieringen worden binnen de Sint Norbertusparochie ook Kindernevendiensten georganiseerd. Deze speciale woorddiensten zijn bedoeld voor kinderen van ongeveer 7 tot 11 jaar. Zij vinden plaats in de Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2 in Roosendaal op iedere tweede zondag van de maand, onder andere op zondag 9 december. Ze beginnen om 11.00 uur. In de dagen rondom Kerstmis zullen er naast onze Peuterkleuterviering diverse kinder-Kerstvieringen zijn binnen de Sint Norbertusparochie, zowel in Roosendaal als Nispen.

Meer informatie over deze vieringen zal in die periode te vinden zijn op onderstaande website. Komen jullie ook?

Hartelijke groeten,

Pastor Els, Ria, Martina en Chantal

Werkgroep Peuterkleutervieringen www.sint-norbertusparochie.nl

 

Overblijfvrijwilligers gezocht 

Voor locatie Heulberg is Kober op zoek naar overblijfvrijwilligers. Voor meer informatie, zie de bijlage van deze nieuwsbrief.

 

Pleegouders gezocht

Heeft u wel eens rondgelopen met de gedachten om een kind op te nemen uw gezin? SDW organiseert een informatiebijeenkomst op dinsdag 20 november 2018 voor mensen die interesse hebben in pleegzorg. Voor meer informatie, zie de bijlage van deze nieuwsbrief.

 

Nieuwe leerlingen?

Op dit moment zijn wij druk bezig met het maken van leerlingprognoses en een groepenindeling voor het komende schooljaar. Mocht uw kind nog een broertje en/ of zusje hebben die u ook graag zou willen inschrijven op onze school, graag even een inschrijfformulier ophalen bij de directie of via de leerkracht van uw zoon/ dochter. Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind en die mogelijk belangstelling hebben voor onze school? Zou u hen er dan op attent willen maken dat zij van harte welkom zijn voor een rondleiding en een intake met de directie van Lavoor. Op deze manier kunnen we de leerlingprognose nog beter maken. Dank voor uw medewerking!

 

Adreswijzigingen via directie

Wanneer uw mailadres wijzigt, uw adres, telefoonnummer en/ of andere gegevens, graag even een mailtje naar:

directie.heulberg@lavoorkpo.nl

Ook wanneer u dit al via MijnSchoolInfo heeft gewijzigd, toch graag even doorgeven. Ons leerlingvolgsysteem is namelijk niet automatisch gekoppeld aan MijnSchoolInfo.

 

 

 

 

 

 

 


Download bijlage