infobrief

Belangrijke data:

Vrijdag 13 april: stakingsdag, school is gesloten

Dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april: Cito eindtoets groep 8

Woensdag 18 april: Schoolatletiek

Donderdag 19 april: 14.45 u bekendmaking bedrag sponsoractie

Vrijdag 20 april: Koningsspelen

Zaterdag 21 april: start meivakantie t/m zondag 6 mei

Woensdag 9 mei: Juffen- en menerendag

Dinsdag 15 mei: Kidsfeest op Lavoor vanwege 20-jarig bestaan KPO (let op: in de vorige infobrief stond een verkeerde datum genoemd)

 

Bekendmaking bedrag sponsoractie

Donderdag 19 april a.s. wordt om 14.45 u het bedrag wat opgehaald is middels de sponsoractie bekend gemaakt. De bekendmaking vindt plaats op het schoolplein. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Wanneer het regent vindt de bekendmaking plaats in de speelzaal en kunnen we helaas alleen de ouders van de Oudervereniging en de werkgroep Pasen hierbij ontvangen. Er zal iemand namens St. Paul (één van de goede doelen) aanwezig zijn.

 

Juffen- en menerendag

Woensdag 9 mei vieren alle juffen en meneren van onze school hun verjaardag. Daar hoort natuurlijk een feestelijke ochtend bij voor de leerlingen. U mag uw kind om 8.30 u naar speeltuin 'Het vrouwenhof' brengen. Vanaf 12.15 u bent u van harte welkom om ook even een kijkje te nemen. De kinderen mogen pas om 12.30 u weer mee naar huis. De kinderen hoeven die ochtend geen fruit of drinken mee te nemen want de meesters en juffen trakteren natuurlijk op iets lekkers. Bij slecht weer wordt het feestje verzet: als dat zo is krijgt u daar dinsdag 8 mei een bericht van.

 

Koningsspelen

Vrijdag 20 april zijn er weer Koningsspelen. We hopen natuurlijk op mooi weer en daarmee een extra gezellige sportdag voor de kinderen. Later vandaag ontvangt u meer informatie over deze dag.

 

Privacywetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Concreet betekent dit dat de privacyrechten verder uitgebreid en versterkt worden. Dat heeft ook behoorlijk wat consequenties voor de werkwijze op scholen. Op Lavoor zijn we actief bezig ons voor te bereiden op deze wet. Binnenkort bespreken we teambreed waar nog aanpassingen nodig zijn in onze werkwijze om aan alle wettelijke eisen rondom privacy te voldoen.