infobrief

Beste ouders/ verzorgers,

vrijdag luiden we de vakantie in met een, naar verwachting, zonnige sportdag voor al onze leerlingen. Dat wordt genieten voor alle kinderen! We wensen iedereen natuurlijk alvast een fijne meivakantie.

Meteen vragen we even uw aandacht voor een extra ingeplande studiedag welke niet op de jaarplanning stond. Vrijdag 22 juni zijn alle leerlingen van groep 1 t/m 8 vrij, zowel op locatie Heulberg als de HBG-groepen. Dit is namelijk de verhuisdag van de HBG-groepen naar een vleugel in collega-school 'De Heiberg'. Een groot deel van het (nieuwere) meubilair wat nu op de Hoveniersberg staat zal naar locatie Heulberg gaan op die dag. Op die vrijdag 22 juni lopen er op beide locaties veel verhuizers rond. Voor ons team biedt dit meteen een kans om een goede opruimactie te houden in de school en kasten opnieuw in te richten.

Onze HBG-groepen krijgen prachtig nieuw meubilair en kunnen de laatste twee weken van dit schooljaar nog rustig wennen in de nieuwe lokalen.

Mocht u die dag geen opvang hebben voor uw kind(eren), dan kunt u (ook zonder contract met b.s.o.) contact opnemen met de buitenschoolse opvang van Kober. U kunt dan mailen naar:

voortuinbso@kober.nl

Vriendelijke groet,

Team Basisschool Lavoor

 

Eerste Heilige Communie

Na weken van voorbereiding is het dan weer zover. Een groot aantal kinderen gaat zondag, 22 april,de Eerste Heilige Communie doen in de Moeder Gods kerk. Er zijn die dag twee vieringen: om 9.30 uur ontvangen de kinderen van de Klaverweide, de Cortendijk, de Saffier en De Kroevendonk hun Eerste Heilige Communie. Om 12.30 uur ontvangen de kinderen van de Vondel, Lavoor, De Heiberg, De Wending, De Wingerd, Ziezo en Het Talent hun Eerste Heilige Communie.

We wensen de 'communicantjes' van Lavoor en hun familie een prachtige dag toe!

 

Vertrek Alfred Jeths

Inmiddels weet u dat Janneke van ’t Wout als nieuwe directeur sinds 1 april is gestart. Dit betekent dat ik de school weer ga verlaten. Ik heb hier met erg veel plezier gewerkt. De periode is wat langer geweest dan vooraf gepland, maar ik ben blij dat er nu weer een vaste directeur voor de school is gevonden. Ik wens u en het team alle succes toe met het werk voor de kinderen van Lavoor. Ook wil ik u graag allen hartelijk danken voor de prettige samenwerking de afgelopen anderhalf jaar. Wellicht tot ziens!

Vriendelijke groeten,

Alfred Jeths

 

Verkeersmaand

Na de meivakantie start de verkeersmaand op Lavoor. In deze maand komen verschillende verkeersactiviteiten aan bod. Op maandagmiddag 7 mei krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 de voorstelling ‘Kijk uit’ te zien.. Zo komen zij meteen in de stemming. Op woensdag 16 mei a.s. kunnen de kinderen van de groepen 1/2, 2/3, 3/4 en 4/5 hun fietsvaardigheden extra inoefenen. Deze ochtend wordt een fietsparcours op het schoolplein uitgezet (m.b.v. de materialen uit ‘Verkeerskunsten’). De kinderen van de groepen 1/2 en 2 (van 2/3) mogen hiervoor de fietsjes van school gebruiken. De kinderen van de groepen 3 (van 2/3), 3/4 en 4/5 mogen dit parcours op hun eigen fiets afleggen. Zij worden deze ochtend dan ook ‘op’ de fiets op school verwacht. Later in de maand worden in diverse groepen ook oversteek- en fietslessen in de praktijk gebracht.

 

Belangrijke data:

Donderdag 19 april: 14.45 u bekendmaking bedrag sponsoractie (op schoolplein)

Vrijdag 20 april: Koningsspelen

Zaterdag 21 april: start meivakantie t/m zondag 6 mei

Woensdag 9 mei: Juffen- en menerendag (alle leerlingen hele ochtend in speeltuin 'Vrouwenhof')

Dinsdag 15 mei: Kidsfeest op Lavoor vanwege 20-jarig bestaan KPO

Woensdag 16 mei: alle leerlingen uit leerjaar 3,4 en 5 op de fiets naar school!