infobrief

Beste ouders/ verzorgers,

vanmiddag ontvangt u een belangrijke brief over de groepsindeling van volgend schooljaar. Hierbij verzoek ik u deze goed te lezen. Ook wil ik u er aan herinneren dat alle leerlingen van zowel locatie Heulberg als de HBG op woensdag 20 juni vrij zijn i.v.m. een studiedag én vrijdag 22 juni i.v.m. de verhuisdag van HBG en opruimdag op De Heulberg. 

Vriendelijke groet,

Team Lavoor

 

Gymleerkracht

Deze week is onze gymleerkracht Rick Verbunt voor het laatst, Rick heeft een andere leuke baan gevonden. We zullen hem zeker missen! Juf Marion van der Zande gaat hem opvolgen vanaf volgende week. Ze zal vanaf 5 juni a.s. iedere dinsdag er zijn. 

Kamp groep 8

Groep 8 van locatie Heulberg gaat deze week van woensdag t/m vrijdag op kamp. Ze hebben er enorm veel zin in! Woensdagochtend rond 8.30 u zwaaien wij onze aanstaande brugklassers uit bij school. Vrijdag a.s. verwachten we groep 8 rond 13.00 u weer terug. 

'Cool 2B Fit'

Na de succesvolle start van groep 1, gaat na de zomer de tweede Cool2BFit groep van start in Roosendaal! Op 12 juni is er een gratis proefles voor kinderen en ouders.

Cool2BFit is een programma voor kinderen 'boven een gezond gewicht' tussen 8-13 jaar en hun ouders. Onder deskundige begeleiding van een sportinstructeur, diëtist, psycholoog en kinderfysiotherapeut zet Cool 2B Fit in op gezondere keuzes leren maken, plezier krijgen in bewegen, lekker in je vel zitten, leren omgaan met pesten.

Heb je belangstelling? Kijk dan in de bijlage van deze nieuwbrief.

Geloofsfeest

Het bisdom Breda heeft aandacht voor jonge gezinnen en verzorgt daarom voor de 2e keer een Geloofsfeest voor kinderen. Vorig jaar was dit in en om de basiliek in Oudenbosch, dit jaar is het op zaterdag 30 juni a.s. in en om de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade in Roosendaal. Dichtbij huis, dus. Voor meer informatie, zie: www.sint-norbertusparochie.nl.

Kiva

Zoals u wellicht weet werken wij op locatie Heulberg en de HBG met 'Kiva'. Kiva is een methode, afkomstig uit Finland, waarmee wij inzetten op de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten doorgaans effectief voorkomen. In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de ouderbrieven voor de onderbouw en de bovenbouw.

'Uitnodiging Ouder-bedank-ochtend'

Ieder jaar zijn we weer blij met zoveel ouders van De Heulberg en de HBG die ons willen helpen met van alles. Denk aan de luizenmoeders, hulpouders met Koningsspelen en andere uitjes, bibliotheekouders, de leden van de oudervereniging en de M.R., maar ook een ouder die bijvoorbeeld alle verbanddozen van school weer opnieuw gecheckt heeft, etc. 

Daarvoor willen we u als hulpouder enorm bedanken. We nodigen u daarom uit op vrijdagochtend 29 juni om 11.00 u in de speelzaal van locatie Heulberg voor en bakje koffie/ thee met wat lekkers. We willen u graag even in het zonnetje zetten! Aanmelden graag via: directie.heulberg@lavoorkpo.nl 

 

Belangrijke data:

woe 30 mei t/m vrij 1 juni: Kamp groep 8 Heulberg

Do 31 mei en Vrij 1 juni: Groep 1/2 vrij

Di 12 juni: little people dag (kleuteruitje)

Vrij 15 juni: Rapport mee Heulberg en HBG

Ma 18 juni: start voortgangsgesprekken groep 1-8 Heulberg en HBG

Woe 20 juni: studiedag, alle leerlingen vrij op HBG en Heulberg

Vrij 22 juni: verhuisdag HBG: alle leerlingen vrij op HBG en Heulberg

Di 26 juni: musical groep 8 Heulberg 

Woe 27 juni: musical groep 8 HBG

Vrij 29 juni: 11.00 u 'Ouder-bedank-Ochtend' (loc. Heulberg)

Woe 4 juli: speeltuindag peuters en groep 1-2

Do 5 juli: Discoavond groep 8 en afscheidsborrel ouders van groep 8

Vrij 6 juli: 12.00 u alle leerlingen vrij; start zomervakantie 

Ma 20 aug: eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

 

 


Download bijlage