infobrief

Beste ouders/ verzorgers,

allereerst wil ik u op de hoogte brengen van het besluit van Juf Annette (groep 1/2 )om deze zomer met pensioen te gaan. In de bijlage vindt u een brief van haar als afscheid naar alle ouders. We gaan haar enorm missen op Lavoor en natuurlijk laten wij haar afscheid niet ongemerkt voorbij gaan. Later deze week ontvangt u meer informatie m.b.t. het afscheid van juf Annette per mail. Vrijdagochtend 6 juli zal in ieder geval in het teken staan hiervan. We houden het programma graag als verrassing voor juf Annette!

Vriendelijke groet,

Janneke van 't Wout

Directeur Basisschool Lavoor

 

AVG: nieuwe wet op de privacy

Sinds 25 mei j.l. is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Tot aan 25 mei 2019 spreekt men nog van een overgangsjaar wat betekent dat er bij overtreding van deze wet nog geen sancties opgelegd zullen worden. Natuurlijk proberen wij vanaf nu als school al zoveel mogelijk deze wet na te leven en nog meer rekening te houden met uw privacy en die van uw kind(eren). Afgelopen week hebben alle leerlingen, als het goed is, een brief ontvangen met een toestemmingsformulier m.b.t. gebruik van foto's. Alle groepen, behalve de huidige groep 7, hebben een toestemmingsformulier ontvangen m.b.t. het verstrekken van de namenlijsten voor de groepsinldeling van volgend schooljaar. 

Mocht u geen formulier ontvangen hebben, geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw kind. Het formulier ontvangt u dan deze week alsnog. 

Wanneer alle gegevens verwerkt zijn, verstrekken we de namenlijsten alleen aan de klassen waarvan alle ouders toestemming hebben gegeven hiervoor. De formatie (welke leerkracht uw kind volgend jaar krijgt) wordt in de laatste schoolweek bekend. 

 

Planning rapportgesprekken

De gespreksplanner voor de aankomende rapportgesprekken wordt dinsdagavond 12 juni opengezet via MijnSchoolInfo. Vanaf dan kunt u aangeven wanneer u kunt voor het rapportgesprek van uw kind(eren).

 

Verzoek m.b.t. ingangen school

Wij willen u erop attenderen dat we 2 specifieke ingangen hebben. De ingang bij onze personeelskamer is specifiek bedoeld voor de fietsen. Steeds meer nieuwe ouders laten hun kinderen ook via de andere ingang met de fiets naar binnen gaan. Dit is eigenlijk niet de bedoeling. We willen het namelijk graag zo overzichtelijk mogelijk houden. Het is wellicht nog meer van belang dat de kleuters via deze ingang rustig naar binnen kunnen en zo geen hinder ondervinden van de fietsen. Tevens willen we u en uw kinderen eraan herinneren dat er niet gefietst mag worden op het schoolplein. Dit i.v.m. de veiligheid van alle leerlingen. 

 

Englisch Summer School

Het is bijna zomervakantie en veel ouders zijn plannen aan het maken voor hun kinderen. De English Academy Group Europe biedt in de maanden juli en augustus op verschillende locaties een Engelse zomerweek aan. Deze week is voor iedereen in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar. Door een gevarieerd les- en activiteitenprogramma geven zij een "boost" aan hun Engels. Voor meer informatie zie de flyer in de bijlage van deze nieuwsbrief.

 

Sportactivteiten in de zomer

SSNB verzorgt ook deze zomer weer allerlei leuke sportactiviteiten. Voor meer informatie zie de flyer in bijlage van deze nieuwsbrief.

 

'Uitnodiging Ouder-bedank-ochtend'

Ieder jaar zijn we weer blij met zoveel ouders van De Heulberg en de HBG die ons willen helpen met van alles. Denk aan de luizenmoeders, hulpouders met Koningsspelen en andere uitjes, bibliotheekouders, de leden van de oudervereniging en de M.R., maar ook een ouder die bijvoorbeeld alle verbanddozen van school weer opnieuw gecheckt heeft, etc.

Daarvoor willen we u als hulpouder enorm bedanken. We nodigen u daarom nogmaals uit op vrijdagochtend 29 juni om 11.00 u in de speelzaal van locatie Heulberg voor en bakje koffie/ thee met wat lekkers. We willen u graag even in het zonnetje zetten! Aanmelden graag via:

directie.heulberg@lavoorkpo.nl

S.v.p. graag mailen wanneer u komt, op dit moment zijn er nog weinig aanmeldingen.

 

Belangrijke data:

Di 12 juni: little people dag (kleuteruitje)

Vrij 15 juni: Rapport mee Heulberg en HBG

Ma 18 juni: start voortgangsgesprekken groep 1-7 Heulberg en HBG

Woe 20 juni: studiedag, alle leerlingen vrij op HBG en Heulberg

Vrij 22 juni: verhuisdag HBG: alle leerlingen vrij op HBG en Heulberg

Di 26 juni: musical groep 8 Heulberg met aansluitend afscheidsborrel voor de ouders van groep 8

Woe 27 juni: musical groep 8 HBG met aansluitend afscheidsborrel voor de ouders van groep 8

Vrij 29 juni: 11.00 u 'Ouder-bedank-Ochtend' (loc. Heulberg)

Woe 4 juli: speeltuindag peuters en groep 1-2

Do 5 juli: afscheidsdag groep 8 en  Discoavond groep 8 

Vrij 6 juli: 12.00 u alle leerlingen vrij; start zomervakantie

Zo 19 aug: opendeurdag van 11.00 uur - 12.00 uur

Ma 20 aug: eerste schooldag van het nieuwe schooljaar