infobrief

Beste ouders/ verzorgers,

de laatste schoolweek van dit schooljaar is alweer aangebroken en de zomervakantie start a.s. vrijdag om 12.00 u. Het was weer een mooi en enerverend jaar met het afscheid van dhr. Alfred Jeths, de start van onze nieuwe directeur Janneke van 't Wout, de verhuizing van de HBG groepen en vele leuke en leerzame activiteiten. We gaan afscheid nemen van een aantal collega's die we erg gaan missen: juf Anke, meester Ad, juf Anita, juf Esther en onze juf Annette gaat met pensioen. 

Meester Ad gaat ook met pensioen en heeft dat afgelopen vrijdag in kleine kring (naar zijn wens) gevierd. Het was een fantastische herinnering voor hem. Juf Annette gaat a.s. vrijdagochtend afscheid nemen van onze school en daarmee ook van het onderwijs. We gaan haar vrijdag a.s. letterlijk en figuurlijk in het zonnetje zetten!

Natuurlijk nemen we ook weer afscheid van onze stagiaires die we enorm willen danken voor al hun inzet dit jaar! We hopen hen zeker nog eens terug te zien.

Zoals u in de brief m.b.t. de formatie heeft kunnen lezen, verwelkomen we 4 nieuwe collega's op Lavoor in het komende schooljaar. In de bijlage stellen zij zich aan u voor. In groep 5 was er nog een vacature op maandag,dinsdag,woensdag en vrijdag maar inmiddels zijn we blij u te kunnen melden dat Lan Nguyen met veel plezier deze uitdaging aan gaat. 

Tot slot willen wij u allen nogmaals danken voor uw betrokkenheid bij onze school en de samenwerking. Onze schoolverlaters wensen wij een geweldige laatste week toe, HBG een fantastisch schoolkamp en natuurlijk heel veel plezier en succes straks op de middelbare school.

Voor eenieder een hele fijne zomervakantie gewenst!

Team Lavoor

HBG en Heulberg

 

Ouderbedankochtend

Afgelopen vrijdag was er een ouderbedankochtend op onze school om de vele ouders te bedanken voor hun hulp in het afgelopen schooljaar. De ouders werden verwelkomd met heerlijke koeken en koffie/ thee en hebben genoten van optredens van onze geweldige schoolverlaters, waar we heel trots op zijn. Dank aan alle ouders die hierbij aanwezig waren, eveneens voor het enthousiasme en de positieve reacties!

 

Plusklas

In het komend schooljaar zal Judith Buckens zich in de eerste periode bezig gaan houden met het opzetten van een plusklas op locatie Heulberg. Later dit jaar zal zij de plusklas ook gaan draaien. De eerste periode willen we gebruiken om goed te onderzoeken hoe we de plusklas het best vorm kunnen geven. De insteek is om te starten met een plusklas voor jonge kinderen. Volgend schooljaar informeren we u wanneer meer bekend is over de precieze uitwerking en de start. 

Op de hoveniersberg huurde 'Ijgenweiz' een ruimte voor een pientere peutergroep waar ouders hun peuter met een ontwikkelingsvoorsprong bij konden aanmelden op eigen kosten. Het betreft hier een particulier initiatief. In goed overleg met Kober en Ijgenweiz hebben we mogelijk kunnen maken dat Ijgenweiz vanaf september op Lavoor locatie Heulberg zal komen op de maandagen. Ijgenweiz zal daar ook starten met een pientere kleutergroep, eveneens gefinancierd door ouders zelf. Voor meer informatie, zie de bijlagen van deze nieuwsbrief. 

Natuurlijk is onze wens dat we kinderen voldoende uit kunnen dagen zonder een (eigen) bijdrage van ouders. Dit particuliere initiatief staat dan ook los van onze school maar wordt wel aangeboden in ons gebouw, waar we heel blij mee zijn. We gaan komend schooljaar ook met Ijgenweiz verder in gesprek om te kijken waar samenwerking mogelijk is en hoe we kennis uit kunnen wisselen om te komende tot een goede aansluiting op ons onderwijsaanbod en de toekomstige plusklas van onze eigen school. 

We kijken uit naar wederom een mooie samenwerking met Ijgenweiz!

 

Fotoalbums op de website

Vandaag ontvangt u via MSI een wachtwoord voor het hebben van toegang tot de fotoalbums van onze website. 

Het wachtwoord zal ieder schooljaar veranderen en daar wordt u dan opnieuw over bericht.

 

Ouders/verzorgers bedankt

Afgelopen jaar heeft de Oudervereniging samen met school diverse leuke activiteiten voor de leerlingen kunnen organiseren. We hebben dat mede gedaan met de hulp van diverse hulpouders, werkgroepleden en bestuursleden. Hierbij willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten danken voor zijn/haar inzet.

Dank namens Oudervereniging Basisschool Lavoor

 

Secretaris en Penningmeester Oudervereniging Basisschool Lavoor gezocht

De Secretaris en Penningmeester van de Oudervereniging hebben beiden aangegeven na dit schooljaar te willen stoppen met hun functie. Daarom bij deze de oproep aan alle ouders/verzorgers om zich aan te melden als men één van beide functies zou willen vervullen. Hieronder staat kort omschreven wat de beide functies inhouden:

De secretaris is, net als de overige bestuursleden, belast met het besturen van de Oudervereniging. De secretaris maakt een schriftelijk verslag van de vergadering.

De penningmeester is, net als de overige bestuursleden, belast met het besturen van de Oudervereniging. De penningmeester beheert de kas en bankrekeningen van de vereniging. De penningmeester legt verantwoording af over de financiële stand van zaken van de vereniging.

Aanmelden kan via emailadres OV@Lavoorkpo.nl. Indien er meerdere kandidaten zijn, zal er tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de OV gestemd worden. De ALV zal worden gehouden op 26 september 2018.

 

Verhoging bijdrage activiteiten vanuit de Oudervereniging

Beste ouders en verzorgers,

middels dit berichtje willen wij als Oudervereniging (OV) u alvast op de hoogte stellen van het verhogen van de bijdrage voor een drietal activiteiten voor schooljaar 2018-2019. Het betreft activiteiten die vanuit de OV samen met school worden georganiseerd, het zijn: Schoolreisje, Little People Day en Schoolkamp. De redenen voor deze verhoging zijn, dat er al vele jaren geen verhoging is geweest, terwijl de kosten van de activiteiten wel stegen. Er zitten minder leerlingen op school. Dit komt deels door de splitsing met de Morelberg, anderzijds door het feit dat er minder kinderen aangemeld zijn in de afgelopen jaren. Door het lagere leerlingaantal kunnen we minder korting krijgen. De kosten voor bijvoorbeeld de huur van een bus, moeten over minder leerlingen verdeeld worden(hogere kosten per kind). De verhogingen bedragen voor het Schoolreisje en Little People Day beide € 2,50 en voor het Schoolkamp wordt de bijdrage met € 5,- verhoogd. We zullen aan het begin van het schooljaar dit bericht nogmaals plaatsen, daar dan ook de brieven t.b.v. de ouderbijdrage aan de kinderen meegegeven zullen worden. Indien u vragen heeft kunt u die mailen naar OV@lavoorkpo.nl

 

Summerfun

Bijna vakantie! In dit laatste schoolbericht van 'Doe je mee, fit is oké' geven we je een paar zonnige en gezonde vakantietips:

* Kom in beweging tijdens Summerfun. Opgeven kan nog via https://ssnb.nl/roosendaal/summerfun/. Doe het snel want VOL=VOL!

* Varieer met water. Lekkere recepten vind je hier. Van verwen water tot lila limo….

* Daag je kind uit om voor jou te koken. Klik hier voor speciale kinderrecepten. Samen koken is

* Bedenk een leuk idee voor Doe je mee en post het op onze website: www.jogg-roosendaal.nl

Het Doe je mee - team wenst iedereen een fijne zomer toe!

natuurlijk ook gezellig!