infobrief

Beste ouders/ verzorgers,

de eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al weer op en de opkomst van het 'open-deur-uurtje' was zowel bij HBG als Heulberg weer een groot succes! Hierbij wil ik de oudervereniging en het team bedanken voor alle extra inzet om de kinderen en ouders van Lavoor op zondagochtend al te verwelkomen en zo de start van het schooljaar wat minder spannend te maken. 

Op maandag hebben alle leerlingen (de oudsten van het gezin) een schoolgids en kalender mee naar huis gekregen en een inschrijfkaart voor de KPO Kidsrun vanuit ons bestuur. 

U zult dit jaar iedere 2 weken, doorgaans op maandagen, een infobrief ontvangen via MijnSchoolInfo (MSI). Op dinsdagmiddagen en vrijdagochtenden zal ik zoveel mogelijk op locatie HBG aanwezig zijn en de andere dagdelen zoveel mogelijk op locatie Heulberg. Op woensdagen ben ik afwezig. 

Natuurlijk ben ik ook goed via de mail te bereiken, mocht dat nodig zijn. Verlofformulieren zijn te verkrijgen bij onze conciërge Harry Kerstens en op de HBG via de leerkracht. Indien u verlof aan wilt vragen kan dit uiterlijk 6 weken vooraf middels een volledig ingevuld formulier en de benodigde bijlagen. 

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd. We gaan er weer een mooi schooljaar van maken met elkaar!

 

Vriendelijke groet,

 

Janneke van 't Wout

Directeur Lavoor Heulberg en HBG

 

Kennismakingsgesprekken Lavoor Heulberg

In week 3 en 4 zijn wederom de kennismakingsgesprekken bij ons op school. De ouders en kinderen van HBG zijn hier reeds voor uitgenodigd. Bij de gesprekken is het de bedoeling dat u samen met uw kind komt. Als team zijn we benieuwd naar uw verwachtingen m.b.t. dit schooljaar en de onderlinge samenwerking, naar wat uw kind wilt leren en waar zijn/ haar belangstelling naar uitgaat. Dinsdag a.s. wordt de gespreksplanner via MijnSchoolinfo weer opengezet aan het begin van de avond rond de klok van 18.00 u. U kunt dan zelf aangeven op welke moment het u schikt. Dinsdag overdag krijgen de leerlingen van groep 4 t/m 8 ook de gespreksformulieren mee. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

 

Luizencontrole

Maandag 20 augustus zijn de luizenmoeders weer van start gegaan met de schoolbrede luizencontrole. Op locatie HBG gebeurt dat in de klassen zelf. Op locatie Heulberg vindt het controleren van de leerlingen vanaf nu buiten de klassen plaats. Er worden steeds 4 leerlingen tegelijk naar de bibliotheek beneden verwezen om het tempo er toch voldoende in te houden. 

Wanneer er luizen en/of neten bij uw kind geconstateerd worden, zal de leerkracht even contact met u opnemen om u daarover te informeren. Er gaat tevens een brief mee met alle leerlingen van de groep waarin luizen geconstateerd zijn. Zou u steeds op maandag en dinsdag na iedere schoolvakantie de haren los willen houden van uw kind en geen gel in de haren willen doen? Dat maakt het controleren wat makkelijker. 

Dank voor de medewerking en dank aan ons team van luizenmoeders!

 

Nieuwe gymleerkracht

Vlak voor de zomervakantie is onze nieuwe gymleerkracht Marion van de Zande gestart. Zij geeft iedere dinsdag gym aan alle groepen van locatie Heulberg in de grote gymzaal bij Basisschool De Wingerd. In de bijlage stelt zij zich verder aan u voor. HBG 1,2 en 3 hebben gym in De Bergspil op woensdag en donderdag.

 

Verhoging bijdrage activiteiten vanuit de Oudervereniging

Beste ouders en verzorgers,

middels dit berichtje willen wij als Oudervereniging (OV) u alvast op de hoogte stellen van het verhogen van de ouderbijdrage van een drietal activiteiten voor schooljaar 2018-2019. Het betreft activiteiten die vanuit de OV samen met school worden georganiseerd. Het gaat om de volgende activiteiten: Schoolreisje, Little People Day en Schoolkamp.

De redenen voor deze verhoging zijn, dat er al vele jaren geen verhoging is geweest, terwijl de kosten van de activiteiten wel stegen. Er zitten minder leerlingen op school, dit komt deels door de splitsing met de Morelberg, anderzijds door het feit dat er minder kinderen aangemeld werden in de afgelopen jaren. Door het lagere leerlingenaantal kunnen we minder korting krijgen. De kosten voor bijvoorbeeld de huur van een bus, moeten over minder leerlingen verdeeld worden (hogere kosten per kind). De verhogingen bedragen voor het Schoolreisje en Little People Day beide € 2,50 en voor het Schoolkamp wordt de bijdrage met € 5,- verhoogd. We zullen aan het begin van het schooljaar dit bericht nogmaals plaatsen daar dan ook de brieven t.b.v. de ouderbijdrage aan de kinderen meegegeven zullen worden. Indien u vragen heeft kunt u die mailen naar OV@lavoorkpo.nl

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u nog twee oproepen namens onze Oudervereniging, we vragen u ook deze met aandacht te lezen.

Met vriendelijke groet,

De Oudervereniging

 

Cool2BFit

Binnenkort gaat de tweede groep van Cool2BFit van start in Roosendaal! 13 jaar en hun ouders. Onder deskundige begeleiding van een sportinstructeur, diëtist, psycholoog en kinderfysiotherapeut zet Cool 2B Fit in op gezondere keuzes leren maken, plezier krijgen in bewegen, lekker in je vel zitten, leren omgaan met pesten. Dinsdag 4 september is er een gratis proefles voor ouders en kinderen die belangstelling hebben. Zie de bijlagen voor meer informatie.

 

HBG Specifiek

 

Afspraken rondom voorschoolse opvang op school

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt rondom het eerder naar school komen van leerlingen en even in school mogen wachten voor de bel gaat. Alleen leerlingen waarvan een broertje of zusje op een andere basisschool zit en het daardoor onmogelijk is om beide kinderen daardoor op tijd op school te krijgen, mogen in overleg met de leerkracht, iets eerder op school komen en wachten in het schoolgebouw. Dit geldt dus niet voor leerlingen wiens broertje of zusje op locatie Heulberg zit. We hebben als school om die reden destijds gezorgd voor een kwartier tijd tussen de aanvangstijden.

Vakdocenten

Onze muziekdocent Ronald heeft vandaag afscheid genomen op HBG. Hij heeft een andere baan en dat vinden we natuurlijk erg jammer. We zijn druk bezig met het zoeken van een nieuwe muziekdocent. Zodra we een geschikte kandidaat gevonden hebben, laten we dat natuurlijk even weten.

Op donderdagen krijgen alle HBG-kinderen engels van juf Florence. Zij is native-speaker en geeft ook les op het Norbertuscollege. Op woensdagen krijgen de kinderen van HBG 1 om de week Chinees, voor de kinderen van HBG 2en HBG 3 bieden we Chinees als keuzevak aan om de week.

Vanaf 5 september starten we als pilot met 'spaanse les'. Om de week zal juf Paola alle leerlingen spaans gaan geven in ieder geval tot de kerstvakantie. Dan evalueren we met het team hoe dit is bevallen en/ of dat we door willen gaan met spaans, chinees of beide.

 

Belangrijke data:

! Enkele aanpassingen op de schoolkalender:

> de zomervakantie 2019 gaat in op vrijdag 5 juli om 12.00 u t/m zondag 18 augustus 2019

> De werkdagen van onze intern begeleider Debbie Gommers zijn op dinsdage en donderdag

> Leerkracht van HBG 3 heet: Daphne van Aalst

 

Vrijdag 31 aug.: studiedag (HBG en Heulberg): ale leerlingen vrij!

Maandag 3 sept. t/m 14 sept.: kennismakingsgesprekken en doelstellingengesprekken op Heulberg en HBG

Vrijdag 14 sept.: leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij

Donderdag 20 sept.: Schoolreis groep 3 t/m 8, groep 1-2 vrij

Vrijdag 28 sept.: groep 1 t/m 4 vrij