Uitnodiging open dag op 12 maart

De basisschool voor wereldwijze kinderen

Lavoor- Heulberg is een school met een warme en open sfeer op twee locaties (Heulberg en Enclaveberg) in de wijk Tolberg  waar kinderen met plezier kunnen leren. In het gebouw aan de Heulberg zijn de reguliere groepen gehuisvest (1 t/m 8) en de hoogbegaafden-groepen (4 t/m 8) zijn gevestigd aan de Enclaveberg.

 

De basisschooljaren zijn mede bepalend voor de toekomstige opleiding.  Op Lavoor kunnen ouders/verzorgers en kinderen dan ook rekenen op een veilige leeromgeving, structuur, aandacht voor individuele ontwikkeling, betrokken leerkrachten en respectvolle omgangsvormen.

 

Deze essentiële onderdelen vormen de basis van het basisonderwijs op Lavoor. Sterker nog, wie een bezoekje brengt aan één van onze locaties zal direct merken dat wij graag een stapje extra zetten. Zo verzorgen wij bijvoorbeeld lessen Rots en Water training (sociale vaardigheidstraining). We geven kinderen zoveel mogelijk instructie op het eigen niveau en wanneer meer uitdaging nodig is dan in de klas geboden kan worden, zijn er de flexgroepen voor 1 t/m 8.

 

Uitnodiging Open Dag op 12 maart

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag(alleen voor locatie Heulberg) op 12 maart a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 13.30 uur tot 16.00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Onze leerlingen, leerkrachten en medewerkers vertellen u met alle plezier over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen.

 

Een mooie kans om de kinderen en leerkrachten aan het werk te zien en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 20 collega scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl

 

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.