Welkom bij KPO Basisschool Lavoor, de basisschool voor wereldwijze kinderen!

KPO Basisschool Lavoor is een warme en open school op twee locaties in de wijk Tolberg, waar kinderen met plezier leren. Aan alle kinderen die voor onze school kiezen willen we een geborgen en gestructureerde leeromgeving bieden waarbinnen zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij vinden wij de samenwerking met ouders erg belangrijk.

 

Ons onderwijs is gebaseerd op de verschillen tussen kinderen op niveau en interesse. De eigentijdse vertaling van de katholieke waarden vormen voor ons een belangrijk uitgangspunt.

 

Op KPO Basisschool Lavoor ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige en respectvolle jongeren die met zelfvertrouwen in het leven staan en bewust deelnemen aan een internationale samenleving. 

 

De Katholieke waarden van KPO Roosendaal op Lavoor Als uitgangspunt van de katholieke identiteit gaan we als school en stichting uit van 7 waarden, die vorm krijgen in het jaarlijkse identiteitscurriculum. De 7 waarden zijn gelinkt aan de dagelijkse praktijk, maar kunnen ook vorm krijgen in Bijbelse verhalen en vertellingen. Gezien onze samenleving multicultureel is, is het belangrijk dat kinderen ook kennis maken met andere religies. De grondslag van het identiteitscurriculum wordt op schoolniveau vormgegeven in een combinatie van de identiteitsmethode Trefwoord en een 3 tal lesbrieven.

 

7 waarden Wanneer Hoe
Verwondering en zorg H.Franciscus, dierendag 04-10 Trefwoord 
Barmhartigheid en respect Sint Maarten 11-11 Trefwoord 
Matigheid en eenvoud Sinterklaas Trefwoord
Hoop Advent en Kerst Trefwoord
Solidariteit en vergiffenis Aswoensdag en vasten Trefwoord
Vertrouwen Goede week en Pasen Trefwoord
Verbondenheid en inzet Pinksteren Trefwoord