Engels vanaf groep 1-2

Engels vanaf groep 1-2.

 

Talenkennis is een wezenlijk onderdeel van de huidige internationale maatschappij en de kinderen komen hier in de dagelijkse praktijk steeds meer mee in aanraking. Wij vinden het belangrijk de kinderen ook hiervan de basis mee te geven middels de invoering van Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels(VVTO-E). Het gaat hierbij vooral om de spreek- en luistervaardigheid.


Jong leren = snel leren.

Engels is dé communicatietaal van Europa geworden en natuurlijk reageert het onderwijs daarop. Op de basisschool behoort Engels In het Basis Onderwijs (EIBO) tot de kerndoelen van het basisonderwijs. Sinds 1985 is het een verplicht vak en wordt het officieel pas vanaf groep 7 aangeboden. Uit wetenschappelijk onderzoek en vele praktijkervaringen blijkt echter telkens weer dat het vermogen om ’spontaan’ taal te leren juist bij jonge kinderen uitzonderlijk goed ontwikkeld is. Vandaar de keuze voor VVTO-E. Onze leerlingen  profiteren in een later stadium van het benutten van de meest taalgevoelige periode in hun leven (tussen 2-9 jaar) wanneer zij meerdere vreemde talen aangeboden krijgen in het VO en vervolgstudies. Daarnaast is hun luister- en spreekvaardigheid van Engels op een  hoger niveau in vergelijking met andere leerlingen van andere basisscholen die geen VVTO-E bieden.


De wereld ontdekken; Wij nemen deel aan internationale oriëntatie.

Doel van deze projecten is om kennis te maken met elkaar. Elkaars gebruiken, cultuur en talenten beter leren kennen. Dit alles via social media en daadwerkelijk op reis gaan. De communicatietaal is Engels. Wij zijn er van overtuigd dat deelname aan internationale oriëntatie leidt tot wederzijds respect en verdraagzaamheid. VVTO-E is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Kennis van een vreemde taal stelt de leerlingen en de leerkrachten van Lavoor in staat hun blik te verruimen en de rest van de wereld te ontdekken. Om deze reden onderhouden we contact met een Engelse school. Ook gaan we samenwerken met een Nederlandse school die net als Lavoor vanaf groep 1-2 Engels op het programma heeft staan. Beide uitwisselingen helpen ons de kwaliteit van Engels op Lavoor te verdiepen.