Aangepast onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Een hoogbegaafde leerling is meer dan zijn of haar intelligentie alleen.

 

Wat is hoogbegaafdheid?

Over hoogbegaafdheid worden boeken vol geschreven. De afgelopen jaren zijn er verschillende theoretische modellen

bedacht van (hoog)begaafdheid. Drie uitgangspunten hierbij zijn een hoge intelligentie(IQ >130), een creatief denkvermogen en een groot doorzettingsvermogen(Renzulli). Deze drie punten alleen zijn echter niet het enige belangrijke om begaafdheid tot uiting te laten komen.

Persoonskenmerken, omgevingsfactoren zoals ouders,ontwikkelingsgelijken en leerkracht, spelen een grote rol.

Wanneer er een goede samenhang is tussen de drie hierboven genoemde uitgangspunten, persoonskenmerken en omgevingsfactoren zal dit leiden tot prestaties op hoogbegaafd niveau (Mönks). Uit alle onderzoeken blijkt dat ook hoogbegaafde leerlingen behoefte hebben aan educatie ( mèt instructie). Net als bij de reguliere leerling heeft ook een hoogbegaafde leerling een eigen voorkeur hoe hier mee om te gaan en hoe dit te verwerken (MI, Gardner).

Leren gaat niet vanzelf, ook niet als een leerling (hoog)begaafd is. Leren veronderstelt een actieve houding van de leerling én zijn leerkracht.

 

Waarom deze speciale vorm van onderwijs?

KPO staat voor passend onderwijs voor iedere leerling. Bij KPO mag geen leerling tussen wal en schip vallen. Tot dit schooljaar beschikte KPO over regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (De Sponder) en speciaal onderwijs (De Kameleon). Voor hoogbegaafde leerlingen was er geen speciale onderwijsvorm. Het is echter wel zo dat op veel scholen van KPO aandacht is voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen bijvoorbeeld door deze leerlingen te plaatsen in eigen plusgroepen. Voor de hoogbegaafde leerling een druppel op een gloeiende plaat. Uit onderzoek blijkt dat twee tot drie procent van alle leerlingen in het basisonderwijs een IQ hoger dan 130 heeft en voor het merendeel van deze leerlingen sluit het onderwijsprogramma niet aan bij hun persoonlijke leerbehoefte. Doordat zij onvoldoende worden uitgedaagd, zich onbegrepen voelen, onderpresteren en met tegenzin naar school gaan, bestaat de kans dat leerlingen met een hoog leervermogen leer- en gedragsproblemen ontwikkelen.

 

In 2009 heeft KPO de eerste stap gezet richting onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Er is een peiling gehouden om de behoefte voor deze vorm van onderwijs in beeld te krijgen. Er kwamen veel reacties uit Roosendaal en wijde omgeving. KPO heeft daarop een Centrum voor Hoogbegaafdheid opgestart (in de volksmond bekend als "Leonardo-onderwijs").

 

Op 1 augustus 2012 is Lavoor opn locatie Hoveniersberg gestart met twee hoogbegaafden groepen, een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep. Deze vorm van onderwijs biedt hoogbegaafde leerlingen een uitdagende leeromgeving, waarin zij zich zonder belemmeringen en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Leerlingen hebben hier de mogelijkheid om op te trekken met leeftijdgenoten die tevens ontwikkelingsgelijken zijn.

 

Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen zijn we in augustus 2013 met een derde groep gestart. De hoogbegaafden groepen van Lavoor hebben een regiofunctie, wat betekent dat het onderwijsaanbod als ook de kennis en de ervaring ten diensten staan van alle leerlingen met een hoog leervermogen in de regio Roosendaal. Daar waar mogelijk wordt de integratie gezocht met de reguliere groepen, zoals tijdens, sportdag, schoolreis, voorstellingen en andere activiteiten.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Nicole Veraart, coordinator Hoogbegaafden Groepen Lavoor

n.veraart@kporoosendaal.nl

 

 

Voor meer informatie klik door

 

 

Veiligheidsprotocol HBG