Aangepast onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

In de afgelopen jaren is gebleken dat de leerlingen bij aanmelding op HBG Lavoor een steeds complexer beeld laten zien. De kinderen hebben intensievere begeleiding nodig vanwege hun ontwikkelingsvoorsprong, maar ook vanwege de bijkomende problematiek. Met het Samenwerkingsverband zijn er afspraken gemaakt om binnen HBG Lavoor de noodzakelijke extra voorzieningen mogelijk te maken voor die kinderen bij wie sprake is van die dubbele bijzonderheid.

 

Vanwege de extra bekostiging vanuit het Samenwerkingsverband (SWV) is toelating afhankelijk van een akkoord van het SWV.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school :

Mevr. Janneke van 't Wout

0165-548442 of directie.heulberg@lavoorkpo.nl