Structuur, geborgen, ontwikkeling

KPO Basisschool Lavoor is een warme, open school op twee locaties in de wijk Tolberg. Hier bieden wij onze leerlingen een geborgen en gestructureerde leeromgeving waarbinnen zij met plezier leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Samenwerking met ouders is hierbij voor ons erg belangrijk.

  

Persoonlijke ontwikkeling

Wij besteden veel zorg aan de persoonsvorming en ontwikkeling van de kinderen. Zo groeien zij op tot zelfstandige, respectvolle jongeren die met zelfvertrouwen in het leven en onze internationale samenleving staan. Wij willen dat uw kind een verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt voor zichzelf en zijn wereld. Dat doen wij onder andere via projecten en activiteiten in het kader van sociale redzaamheid en door uw kind binnen de groep bepaalde verantwoordelijkheden te geven. Ook het zelfstandig werken, dat op Lavoor een belangrijke plaats inneemt, oefent de eigen verantwoordelijkheid. 

 

Brede ontwikkeling

Wij willen dat elk kind zich breed ontwikkelt. Door ontwikkeling van hoofd, handen en hart moet uw kind een zo ruim mogelijke kijk op de werkelijkheid krijgen. Meer hierover vindt u in ons schoolplan 2016-2020.

 

Individuele ontwikkeling

Ons onderwijs is gebaseerd op de verschillen tussen kinderen, op niveau en interesse. De eigentijdse vertaling van de katholieke waarden vormen voor ons een belangrijk uitgangspunt. Geduldig en begripvol omgaan met de kinderen en een goede sfeer zijn hierbij erg belangrijk.

 

We houden rekening met:

  • de individuele verschillen tussen de kinderen;
  • de gelijkwaardigheid van alle kinderen;
  • het niveau en de belangstelling van ieder kind.
 

 

Er is extra zorg voor gebieden waarop uw kind uitvalt of uitblinkt, waarbij het welbevinden van uw kind voorop staat. 

 

 

http://www.kivaschool.nl