Een blik in onze organisatie

Onze kinderen zijn over twee locaties verdeeld, te weten:

  • Locatie Heulberg (groep 1-8 / psz)
  • Locatie Enclaveberg (Hoogbegaafden groepen Lavoor)

 

Wij verdelen de kinderen in drie bouwen:

  • Onderbouw, groepen 1 en 2
  • Middenbouw, groepen 3, 4 en 5
  • Bovenbouw, groepen 6, 7 en 8
     

Groep 1-2

In de kleutergroepen zitten kinderen met de leeftijd van 4 t/m 6 jaar gecombineerd. In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs. Hier wordt de basis gelegd voor het leren leren vanaf groep 3. De belangrijkste pijlers zijn: sociale - emotionele ontwikkeling / voorbereidend lezen, rekenen en schrijven / werkhouding en concentratie / motoriek.

 

Groep 3-8
Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 proberen wij enkelvoudige groepen samen te stellen. Dit lukt niet altijd gezien het aantal jaargenoten in een groep. In zo'n geval zullen we een combinatiegroep samenstellen. De ouders worden uiteraard hierbij vooraf geïnformeerd. De kinderen leren lezen, rekenen en schrijven met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Vanaf groep 5 komen daar de zaakvakken bij.

 

Wij werken met het directe instructiemodel waardoor ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeftes, talenten en capaciteiten van de kinderen.

Wij willen op deze manier het eigenaarschap van de leerlingen vergroten. Wanneer een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, en duidelijk doelen stellen, dan kan hij of zij blijven leren. Eigenaarschap betekent het beste uit jezelf halen. Dat is essentieel in onze kennissamenleving. De leerlingen worden meer uitgedaagd/ gestimuleerd  op hun eigen niveau hetgeen effect heeft op de betrokkenheid en motivatie.  

 

De leerkracht doet er toe! Alle leerkrachten van het team zijn groepsleraar. Behalve van de eigen leerkracht kan uw kind ook les krijgen van een stagiair(e) of een Leraar In Opleiding(LIO). Een LIO is een laatstejaars stagiair(e), die voor een lange aaneengesloten periode de groep van de leerkracht overneemt.