Zorg / ondersteuning

Ieder kind heeft zijn of haar eigen onderwijsbehoeften, capaciteiten, talenten en leerstijl. De gehele schoolloopbaan volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig. Als ouder wordt u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind via ouderavonden, spreekuren, rapportavonden en tussentijdse contacten.

 

Om ontwikkelingsaspecten in beeld te brengen, gebruiken we verschillende methodes:

 

In groep 1-2 observeren en registeren wij ontwikkelingsaspecten aan de hand van LVS KIJK. Zo bevorderen we een soepele doorstroming naar groep 3.

 

Voor de groepen 1 tot en met 8 gebruiken we, naast de methodegebonden toetsen, Cito-toetsen om de leervorderingen van uw kind goed te volgen. De resultaten hiervan worden verwerkt in leerlingvolgsysteem Esis-B.

 

Vanaf de kleuters werken we met KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’

 

Als het niet volgens verwachting gaat

Soms maakt de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft of te weinig uitdaging heeft. De leerkracht zal dan samen met de ouder bepalen welke stappen nodig zijn om het kind die ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Mochten wij als school niet voldoende mogelijkheden hebben om de situatie van uw kind te verbeteren dan kunnen wij, na overleg met u, deskundigen inschakelen. Zie onze 5 ondersteuningsniveau's. Deze deskundigen kunnen een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw kind en op wat uw kind nodig heeft.

 

Ondersteuningsplan

Wij willen een brede zorgschool zijn: regulier onderwijs waar het kan, speciaal onderwijs als het moet! Dit houdt in dat wij in staat zijn meerdere categorieën kinderen met speciale onderwijsbehoeften op te vangen. Wij hebben de (on)mogelijkheden die wij aan zorgkinderen kunnen bieden, beschreven in ons Ondersteuningsplan.