Wij hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid!

Als ouders en school samenwerken bevorderen wij gezamenlijk de ontwikkeling en kansen van uw kind.

 

Wij kennen verschillende vormen van ouderbetrokkenheid:

 • hulp bij activiteiten/ vervoer;
 • informele gesprekken met de teamleden;
 • formele gesprekken met de teamleden;
 • oudervereniging;
 • medezeggenschapsraad;
 • ouderpanel;
 • ouder-info-Lavoorcafé

 

Ouderbetrokkenheid uit zich enerzijds in meehelpen en ondersteunen bij activiteiten en anderzijds in positief kritisch meedenken. Dit draagt ons inziens beide bij aan een goede houding, positief welbevinden en schoolsucces van uw kind!

 

Ouderbetrokkenheid houdt ons scherp en maakt het onderwijs op onze school nog aantrekkelijker!  Een paar kenmerken van persoonlijke communicatie vanuit de leerkrachten en ouders gezien:

 

 • Een positieve grondhouding is erg belangrijk. De leerkracht ziet ouders als partner, die een waardevolle bijdrage kan leveren. De ouder vertrouwt op de expertise van de leerkracht in kader begeleiding en verwijzing.
 • De leerkracht probeert zich te verplaatsen in het standpunt van de ouders en is oprecht geïnteresseerd. De ouder heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van adviezen/ ondersteuning van school.
 • Zowel leerkrachten als ouders spreken elkaars verwachtingen uit en zijn, in het belang van de leerling, duidelijk/ betrouwbaar/transparant naar elkaar.
 • De ouder gebruikt de mail voor het maken van een afspraak of het stellen van een korte vraag. De ouder communiceert in een persoonlijk gesprek zijn zorgen of vragen. De leerkracht maakt n.a.v. inhoudelijke zorgvragen van ouders per mail, een persoonlijke afspraak.