Oog voor jezelf, de ander en de toekomst!

We vertrouwen elkaar, bieden kansen, waarderen talenten, zodat je durft te laten zien wie je bent en optimaal tot ontwikkeling komt. Wij zetten in op de brede ontwikkeling van onze leerlingen: we huren diverse kunstprofessionals in voor ons kunst- en cultuuronderwijs, geven regelmatig filosofieles in de bovenbouw en Engels in álle leerjaren. Waar mogelijk werken we groepsdoorbrekend om beter op het niveau van iedere leerling aan te kunnen sluiten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren. ICT en thematisch werken zijn daarbij belangrijke middelen om ieder kind op te laten groeien tot de meest gelukkige en beste versie van zichzelf!

Onder de aandacht