Handige info

Op de pagina's in het dropdownmenu vindt u allerlei infomatie over onze school. De pagina praktische zaken vertelt u alles over schooltijden, opvang, ziekmelden & verlof.

Onder het kopje meedoen stellen wij een paar belangrijke partners aan u voor: de oudervereniging, de MR en de leerlingenraad staan ons met raad en daad bij. Ook u kunt als ouder meepraten en meehelpen om onze school een n├▓g fijnere leeromgeving te maken.

Bij overige zaken kunt u terugvinden hoe wij omgaan met privacy en de klokkenluidersregeling. Ook kunt u daar meer informatie vinden over het steunpunt Passend Onderwijs.