Missie en visie

U heeft een zoon of dochter in de basisschoolleeftijd? Dan gaat u uiteraard op zoek naar een school die goed onderwijs geeft. Op KPO-basisschool Lavoor Heulberg én HBG vinden we het stimuleren en ontwikkelen van de gehele persoonvorming van uw kind minstens zo belangrijk.

KPO Basisschool Lavoor: 'Oog voor jezelf, de ander en de toekomst!'

Als je jezelf goed kent en het lukt je om beter te zien wat een ander nodig heeft dan kun je samen toekomstgericht werken. Dat maakt je vindingrijk. Nu en later. Bij Lavoor Heulberg en HBG is er oog voor jezelf, oog voor de ander en oog voor de toekomst. Onderwijs in een warme, sfeervolle en voorspelbare omgeving. En dát maakt Lavoor uniek, voor leerlingen, ouders en leerkrachten.Een stevige basis om goed met anderen om te leren gaan, is het nodig om eerst goed voor jezelf te zorgen en te ontdekken wie je bent. Zo wordt een stevige basis gelegd, die je weerbaar maakt voor de toekomst. Wij vertrouwen elkaar, waarderen talenten en bieden kansen, zodat je durft te laten zien wie je bent en optimaal tot ontwikkeling komt.

Oog voor jezelf

Wat heb je nodig om je talenten en jezelf optimaal te ontwikkelen? Daar gaan we samen met leerlingen en hun ouders naar op zoek. Daarom is er vanaf de jongste groepen op Lavoor al aandacht voor zelf ontdekkend en onderzoekend leren. De zelfstandigheid van de leerlingen wordt gestimuleerd en door reflectie krijgen de leerlingen goed zicht op hun eigen mogelijkheden (kracht) en ontwikkeling (uitdaging). Hierdoor raken de leerlingen zelfbewust.

Oog voor de ander en de omgeving

Wat heb je nodig om op een respectvolle manier samen te werken? Vanuit het zelfbewustzijn van het kind leren we de leerlingen te zien wat anderen nodig hebben. Gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen zijn hierbij uitgangspunten. Dit maakt dat de leerlingen sociaal en betrokken bij elkaar en hun omgeving zijn.

Oog voor de toekomst

Wat heb je nodig om ook in de toekomst gelukkig te zijn en jezelf optimaal te kunnen ontplooien? Natuurlijk leren we leerlingen de didactische basisvaardigheden. Gecombineerd met het aanleren van 21-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, kritisch denken, probleemoplossend denken en handelen. We hebben meer dan gemiddelde aandacht voor ICT-geletterdheid (ICTbasisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden). Met deze bagage raakt een kind vindingrijk, voor nu en later.

U ziet dit ook terug in onze drie pijlers:

Zelfbewust

.

Betrokken

Vindingrijk