Onderwijs

KPO Basisschool Lavoor: 'Oog voor jezelf, de ander en de toekomst!'
 

'Oog voor jezelf'

stimuleren we op onze school door:

  • Kindgesprekken: de leerling vertelt zelf in een drieluikgesprek (leerling – leerkracht- ouder) over zijn doorgemaakte ontwikkeling. Dit gesprek is in plaats van een oudergesprek. De leerling kiest zelf een persoonlijk leerdoel voor de volgende periode.
  • Top-down instructie: de leerling krijgt uitleg over het hogere leerdoel. Daardoor begrijpt hij in welke context dit geleerde toepasbaar is.
  • Rots en water training: 'rots' staat in deze training voor weerbaarheid en 'water' voor sociale vaardigheden. De leerling leert emoties en gedrag bij zichzelf kennen en hier bewust mee omgaan.Lavoor biedt ruimte om in elk tempo oog voor jezelf te leren hebben. Een voorspelbare leeromgeving waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen. Zo durven ze te laten zien wie ze zijn, ontwikkelen zij zich optimaal en maken zij hun eigen goede keuzes.

'Oog voor de ander en de omgeving'

Zo geven we op onze school uiting aan 'oog voor de ander en de omgeving':

  • Coöperatief leren: bewegend en samenwerkend leren met en van elkaar.• Kiva: Finse afkorting voor 'het leuk en fijn hebben met elkaar' op school, gericht op het verbeteren van sociale vaardigheden en het vergroten van welbevinden bij leerlingen.• Gouden, zilveren en bronzen weken: weken waarin we gericht werken aan de positieve groepsvorming (pedagogisch klimaat).Op Lavoor investeren we veel in de onderlinge band; mét en tussen leerlingen, met ouders en binnen ons team.

'Oog voor de toekomst'

is op onze school zichtbaar door:

  • Groepsdoorbrekend werken: we bieden de lesstof zoveel mogelijk aan op het eigen niveau van de leerling.
  • Leerlijn Leren-leren: leren is meer dan kennis-vergaren. De leerling komt erachter op welke manier hij tot leren komt en verbetert de vaardigheden om optimaal tot leren te komen. Deze vaardigheden worden executieve vaardigheden genoemd.
  • Stimuleren van creatief-probleemoplossend vermogen: de leerling erkent dat er problemen bestaan en kan tot een plan komen om deze problemen op te lossen.