Expertisecentrum HBG Lavoor

Basisschool Lavoor en Expertisecentrum HBG Lavoor zitten sinds september 2022 samen onder één dak. In het schooljaar 2022-2023 heeft het Expertisecentrum HBG 2 groepen. 

Wanneer er bij hoogbegaafde leerlingen complexe problemen ontstaan, soms vanwege de hoogbegaafdheid zelf en soms door iets anders, kan het zijn dat het onderwijs op de reguliere basisschool niet meer voldoende passend is. De school waar de leerling dan ingeschreven staat op dat moment, kan een aanvraag doen bij het Samenwerkingsverband Roosendaal voor een toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Basisonderwijs. Wanneer het Samenwerkingsverband Roosendaal deze aanvraag goedkeurt, kan de leerling aangemeld worden bij Lavoor HBG. Er zijn instroommomenten na de zomervakantie en de kerstvakantie. Op dit moment valt HBG nog binnen het reguliere onderwijs, maar vanaf 1 augustus 2023 zal Lavoor HBG offcieel als speciale onderwijsvoorziening aangemerkt worden.

Bij Lavoor HBG leggen we de nadruk vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling: het kind moet zich eerst weer veilig gaan voelen. Pas als het welbevinden goed is, kan een kind weer open staan om te leren. We pakken dat stapsgewijs aan en stellen doelen op sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van werkhouding. Op deze terreinen ligt bij ons de focus. Instructies zijn zeer kort, worden alleen gegeven wanneer nodig en er wordt ruim baan gegeven aan de creativiteit en behoefte aan autonomie van het kind. We hebben vakdocenten Engels, Spaans en muziek. In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met het vak ‘Gebarentaal’. De reden is dat we kinderen hiermee echt ‘leren om te leren’. Gebarentaal is voor alle leerlingen nieuw en hoe begaafd je ook bent: het is kwestie van oefenen en doorzetten. Gebarentaal vinden we ook passen bij ons missie en visie: we leren kinderen oog te hebben voor de ander en de omgeving.

In de middagen werken we thematisch: kinderen hebben dan de gelegenheid om samen te werken met leerlingen uit andere groepen wanneer zij dat willen. Er is ruimte om binnen het thema zelf te kiezen wat je wilt leren of onderzoeken. Met activiteiten zoals schoolreis en sportdag sluit HBG aan bij de reguliere groepen van Lavoor. Door het werken met gelijkgestemden, het aanbod en de begeleiding die wij bieden, zien we dat leerlingen die op HBG komen, zichzelf vaak snel weer terugvinden. We zijn er trots op dat we dit binnen onze school kunnen bieden en deze kennis ook binnen de regio mogen delen.