Meedoen

U telt!

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor een evenwichtige schoolloopbaan van de leerlingen.

Natuurlijk uit uw ouderbetrokkenheid zich in het bezoeken van kennismakings- en voortgangsgesprekken. Op die momenten doen we verslag van het wel en wee van uw kind(eren).  

Maar als ouder kunt u ook op andere manieren betrokken zijn. Denkt u aan het helpen bij het maken van huiswerk en leren van de toetsen. Na schooltijd zullen veel kinderen graag vertellen wat ze op school hebben gedaan. U kunt dit gesprek ook zelf op gang brengen, door vragen te stellen over de schooldag. Dit kunnen ook gekke of grappige vragen zijn. Denk eens aan:

  • Wat is het grappigste dat vandaag is gebeurd op school?
  • Welke spelletjes heb je gedaan in de pauze?
  • Heb je vandaag iets gedaan om een ander te helpen?
  • Welke juf of meester zou een aanval van zombies overleven? Waarom?
  • Als je voor één dag juf of meester mocht zijn, wat zou je je klas dan leren?
  • Wanneer voelde jij je trots vandaag?
  • Welke regel was vandaag het moeilijkst om te volgen?

De ouderactiviteitencommissie ondersteunt en organiseert samen met het team de extra activiteiten die de school voor de leerlingen organiseert. Denk hierbij aan het mede-organiseren van vieringen en hulp bij het versieren van de school.

Lavoor Heulberg & HBG is met recht trots op de grote betrokkenheid van de ouders bij de school. De ouderactiviteitencommissie draagt hieraan bij. Ouders die dit willen, kunnen bij de ouderactiviteitencommissie aangeven bij welke activiteiten zij willen helpen. Een stuurgroep van ouders en teamleden hebben samen de supervisie over een speciale schoolactiviteit. Zij nodigen per activiteit de aangemelde ouders uit voor verdere uitwerking.

Uiteraard heeft onze school ook een MR (medezeggeschapsraad) bestaande uit ouders en leraren van de school. Meer informatie over onze MR vindt u hier:

www.lavoorkpo.nl/onze-school/medezeggenschapsraad/