KIVA en pestprotocol

Om aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te werken en deze te volgen, gebruiken wij de methode KiVa. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. We willen de kinderen bewust maken van hun eigen gedrag en handelen en de invloed daarvan op anderen. We willen dat de school voor alle kinderen een veilige plek is. Onze kwaliteitskaart ligt ter inzage op school. Hierin kunt u meer lezen over KIVA en hoe wij dit op onze school gebruiken.

Pesten is een probleem dat het welzijn en de ontwikkeling van kinderen ernstig kan bedreigen. Kinderen horen zich veilig en geborgen te voelen op school. Alleen dan kunnen ze zich ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. Wij willen dan ook een sociaalpedagogisch klimaat creëren waarin ieder kind zich ondersteund, betrokken, veilig en geaccepteerd voelt. 

Het KIVA-team vormt op KPO Basisschool Lavoor het vaste aanspreekpunt als het gaat om pesten. Ook het pestprotocol ligt op school ter inzage.