Organisatie

Op onze school zijn diverse mensen in verschillende functies werkzaam. 

Onze leerkrachten

De meeste leerkrachten van ons team zijn (stam)groepsleerkrachten. Er zijn gespecialiseerde leerkrachten in taal, rekenen, gedrag, ICT, meer- en hoogbegaafdheid, het jonge kind en faalangst. Ook zijn er vakleerkrachten gym en muziek aanwezig.

Onderwijs ondersteunend personeel

Buiten de groepsleerkrachten zijn er onderwijsassistenten en externe deskundigen die ons team ondersteunen. Daarnaast hebben we een geweldige conciërge: 'meneer Harry' die voor van alles zorgt: van pleisters tot aan de telefoon opnemen en het hartelijk verwelkomen van eenieder die onze school bezoekt. Juf Lon zorgt al heel veel jaren ervoor dat onze school zo mooi schoon en opgeruimd is en denkt mee over hoe we onze school zo mooi kunnen houden.

De directie

Onze directie bestaat uit een directeur en een leerkracht met directie ondersteunende taken.

Het kernteam

De dagelijkse leiding van Lavoor Heulberg en Lavoor HBG (expertisecentrum Hoogbegaafdheid) is in handen van de directie. Deze vormt met de intern begeleiders het kernteam van de school. Dat team draagt in overleg met alle leerkrachten zorg voor de onderwijskundige ontwikkeling van onze school. 

Het schoolversterkingsteam (zorgteam)

Het schoolversterkingsteam bestaat uit onze intern begeleider(s), een orthopedagoog, een gedragspecialist en de directeur.

Ook zijn er vanuit de NPO gelden (Nederlandse Onderwijs Plan gelden) leerkrachten vrij gemaakt die werkzaam zijn als coaches voor de leerkrachten of als ondersteuning van de leerlingen.

De intern begeleider is de eerst verantwoordelijke voor het zorgsysteem op school. Onze onderwijsassistenten geven speciale hulp aan kinderen met leer- en gedragsproblemen (remedial teaching en preteaching). Het kan ook zijn dat zij de groep overnemen, zodat de groepsleerkracht met een of enkele kinderen apart kan werken.

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen zijn er op de eerste plaats voor de kinderen. Zij kunnen in vertrouwen met deze personen praten als ze problemen ervaren waardoor zij zich niet meer veilig voelen. Op onze school zijn de vertrouwenspersonen Chantal Haverkort (Lavoor HBG) en Eline Paelinck (reguliere groepen Lavoor). Natuurlijk kan ieder kind ook bij de eigen leerkracht terecht.

Gedragsspecialist

Onze gedragspecialisten / anti-pest coördinatoren vormen samen met een aantal leerkrachten de werkgroep Kiva. Zij ondersteunen ons team bij het creëren van een veilig klimaat op onze school voor ieder kind.