Organisatie

Op onze school zijn diverse mensen in verschillende functies werkzaam. 

Onze leerkrachten

De meeste leerkrachten van ons team zijn (stam)groepsleerkrachten. Er zijn gespecialiseerde leerkrachten in taal, rekenen, gedrag, ICT, meer- en hoogbegaafdheid, het jonge kind en faalangst. Ook krijgen de leerlingen les van vakleerkrachten gym, beeldende kunst en muziek.

Onderwijs ondersteunend personeel

Buiten de groepsleerkrachten zijn er onderwijsassistenten en externe deskundigen die ons team ondersteunen. Onze onderwijsassistenten geven speciale hulp aan kinderen met leer- en gedragsproblemen (remedial teaching en preteaching). Het kan ook zijn dat zij de groep overnemen, zodat de groepsleerkracht met één of enkele kinderen apart kan werken.

Externe deskundigen zijn bijvoorbeeld collega's van de KPO Onderwijsgroep, die diverse gespecialiseerde leerkrachten en orthopedagogen in dienst heeft. Daarnaast werken we nauw samen met de Jeugdprofessionals van de gemeente.

Daarnaast hebben we een geweldige conciërge: 'meneer Jan' die voor van alles zorgt: van pleisters tot aan de telefoon opnemen en het hartelijk verwelkomen van eenieder die onze school bezoekt. 

De directie

Onze directie bestaat uit een directeur; Maaike van der Gaag.

Het kernteam

De dagelijkse leiding van Lavoor Heulberg en Lavoor HBG (expertisecentrum Hoogbegaafdheid) is in handen van de directie. Deze vormt met de intern begeleiders het kernteam van de school. Dat team draagt in overleg met alle leerkrachten zorg voor de onderwijskundige ontwikkeling van onze school. 

Het schoolversterkingsteam (zorgteam)

Het schoolversterkingsteam bestaat uit onze intern begeleider(s), een orthopedagoog, een gedragspecialist en de directeur. De intern begeleiders zijn de eerst verantwoordelijke voor het zorgsysteem op school. Zij zijn waar nodig ook degenen die waar nodig externe hulp kunnen inschakelen.

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen zijn er op de eerste plaats voor de kinderen. Zij kunnen in vertrouwen met deze personen praten als ze problemen ervaren waardoor zij zich niet meer veilig voelen. Op onze school zijn de vertrouwenspersonen Chantal Haverkort (Lavoor HBG) en Eline Paelinck (reguliere groepen Lavoor). Natuurlijk kan ieder kind ook bij de eigen leerkracht terecht.

Gedragsspecialist

Onze gedragspecialisten / anti-pest coördinatoren vormen samen met een aantal leerkrachten de werkgroep Kiva. Zij ondersteunen ons team bij het creëren van een veilig klimaat op onze school voor ieder kind.